คำถาม สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย


 1. ยกตัวอย่างผลงานของเรา
 2. เด็กโดดรั้่วทำอย่างไร
 3. วันนี้วันอะไร มีความสำคัญอย่างไร
 4. คุณมีคุณสมบัติอะไร มีอะไรดี ที่กรรมการถึงต้องเลือกคุณให้คะแนนคุณคุณ บอกมาๆ
 5. เล่าประวัติส่วนตัว
 6. ทัศนคติของครูคืออะไร และในอนาคตมีทัศนคติที่จะพัฒนานักเรียนอย่างไร
 7. เด็กไม่ตั้งใจเรียน จะแก้ปัญหาอย่างไร
 8. แสดงทัศนคติ ความเป็นครู
 9. ทำไมถึงอย่างเป็นครู
 10. คุณคิดว่า ทำไมเราต้องเลือก คุณมาเป็นครู เพราะอะไร
 11. ถ้าครูในโรงเรียนไม่ถูกกัน เราจะทำอย่างไร
 12. จะสอนเพศศึกษาให้นักเรียนอย่างไร
 13. ผอ.สมัยประถม ชื่ออะไร
 14. เคยสอนพิเศษไหม ถ้ากรรมการจะจ้างสอนพิเศษจะสอนไหม
 15. ถ้าได้เป็นครูจะสอนพิเศษ ไหม
 16. คิดอย่างไรกับอาชีพครูในปัจจุบัน
 17. คิดอย่างไรกับการศึกษาไทยในอดีตและปัจจุบัน
 18. ถ้าเด็กดื้อคุณมีวิธีการสอนอย่างไร
 19. นร.ในอดีตแตกต่างกับ นร.ในปัจจุบันอย่างไร
 20. คุณจะเตรียมนักเรียนเพื่อเข้าสู่ อาเซียน ยังไง
 21. คุณจะสอนนักเรียนให้มีความอดทนและมุ่งมั่นเหมือนคุณยังไง
 22. ข้อสอบยากไหม (ควรใช้สมองตอบให้ดี ถ้าบอกว่าง่าย ให้เหตุผล ยากให้เหตุผล ให้เหตุผลดีๆ
 23. ครูเปรียบเสมือนเรือจ้างให้อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างครูกับคนพายเรือจ้าง.
 24. ถ้าในห้องเรียนมีนักเรียนเก่งอ่อนปะปนกันคุณจะทำยังไง
 25. จะส่งเสริมเด็กในด้านใดบ้าง
 26. ในชีวิตทำความดีอะไรบ้าง
 27. จรรยาบรรณครูมีกี่ข้อ
 28. ถ้าเป็นครูแล้วจะส่งเสริมเด็กในด้านใดบ้าง
 29. มีอุดมคติประจำใจว่าอย่างไรบ้าง
 30. คุณคิดว่าคุณจะสอบขึ้นบัญชีหรือไม่ ครั้งนี้ เพราะ
 31. คิดยังไงบ้างกับการเมืองไทยทุกวันนี้
 32. มีแต่คนเปรียบเสมือนครูคือเรือจ้าง คุณจะเปรียบเหมือนอะไรนอกจาเรือจ้าง เพราะ
 33. รร.ไม่มีอินเทอร์เน็ตทำอย่าไร
 34. ถ้าเด็กติดเกมจะทำอย่างไร
 35. คิดอย่างไรกับทรงผมนักเรียนในปัจจุบัน
 36. เป้าหมายของคุณในอาชีพครู
 37. สิ่งที่คุณภาคภูมิใจคืออะไร
 38. ครูในความหมายคุณคือ
 39. ให้สวดมนต์ แผ่เมตตา
 40. ถ้าให้เลือก ห้องเรียนที่เด็กเก่ง กับ ไม่เก่ง จะเลือกห้องไหน เพราะอะไร
 41. ถ้าท่านเจอ ผอ. ที่ทัศนคติความคิดต่าง กับ คุณ เขากับคุณไม่ได้ จะทำอย่างไร
 42. คุณได้กระทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมในด้านใดบ้าง
 43. สิ่งที่คุณควรกระทำมากที่สุดเมือถึงวันครบรอบวันเกิดของคุณ
 44. ขณะที่คุณกำลังสอน นักเรียนกลุ่มหนึ่งไม่สนใจเรียน หันหน้าหันหลังพูดคุยกัน คุณจะทำอย่างไร
 45. ถ้าคุณได้รับมอบหมายเป็นครูประจำชั้นอนุบาลวันเปิดเรียนวันแรกนักเรียนร้องไห้เสียงดัง วิ่งตามแม่ที่มาส่งที่โรงเรียน คุณมีวิธีจัดการกับนักเรียนอย่างไร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: