Monthly Archives: สิงหาคม 2010

งานคู่ Animation (ห้อง 4/1-4/5)


ให้นักเรียนจับคู่ 2 คน หรือทำเดี่ยว ถ้ามันเศษในห้อง ห้ามเกิน 3 คน ได้เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ทำเป็นภาพเคลื่อนสั้นอะไรก็ได้อย่างน้อย 15 เฟรม ใช้ Adobe Image Ready เท่านั้น ส่งเป็นไฟล์ Flash swf บันทึกเป็นชื่อ-สกุล ห้องของนักเรียน 2 คน ห้อง

1. โดยในภาพเคลื่อนก่อนเฟรมสุดท้าย ต้องแสดง ชื่อ สกุล ห้อง เลขที่ เมล์ twitter facebook

2.  เฟรมสุดท้ายให้แสดงชื่อรายวิชา หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก และครูผู้สอน

3. ส่งที่  http://www.phanphit.ac.th/it/ หรือส่งที่ เมนูส่งงานของเว็บนี้ กำหนดส่งวันที่ 14 ก.ย. 2553 วันสุดท้าย

4. ตัวอย่างงานของรุ่นพี่ สามารถดูได้ที่ http://www.phanphit.ac.th/it/pkk/exam/

Bookmark and Share

งาน Mini Project รูปอัดของนักเรียน 4/1-4/10


    4/1-4/10 รูปอัดของตัวเอง Mini Project

รูปลักษณ์ของนักเรียน ทำให้ตัวเองดูดีที่สุด พร้อมอัดรูปส่ง

ให้นักเรียนแต่งภาพของนักเรียนในรูปลักษณ์ใหม่ โดยมีข้อกำหนดดังนี้

1. เปลี่ยนภาพพื้นหลังจากจากรูปเดิม ให้อิสระในการทำอย่างเต็มที่ทำอะไรก็ได้

2. ปรับแสง ภาพสี

3. การใส่ตัวอักษร ข้อความให้นักเรียนกำหนดข้อความเอง

4. ใช้ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดประยุกต์ใช้

5. ใช้เทคพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติมจากการค้นคว้า ในอินเทอร์เน็ต หนังสือ ฯลฯ 

6. ตัวอย่าง เช่น ปกหนังสือ ปกซีดี โปสการ์ด การ์ดต่างๆ โปสเตอร์หนัง ฯลฯ

7. ดูตัวอย่างผลงานที่รูปครู

8. กำหนดส่งวันสุดท้ายก่อนสอบปลายภาค อัดภาพขนาด 4″x6″ นิ้ว ส่งโต๊ะครู  พิมพ์ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง ที่รูปที่อัดมาด้วย กำหนด Resolution เวลาสร้างเอกสารใหม่ ของภาพที่ 300 เป็นอย่างต่ำ

10.ไฟลรูปต้นฉบับที่แต่งภาพขนาด 1024 x 768 Pixle  ไฟล์ jpg ส่งที่ http://www.phanphit.ac.th/it/ หรือเมนูส่งงานด้านบน   วันสุดท้าย 24 ก.ย.53

คลิกที่รูปเพื่อดูอย่างชิ้นงาน

นักเรียนคิดอย่างไรกับการตัดภาพดาราโป๊เปลือย ?


จากข่าวที่ นักร้องหนุ่มมาดกวน ว่านักร้องหนุ่มมาดกวน ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์ หรือ ว่าน AF2 เจอพิษภาพตัดต่อ เข้าให้แล้ว ที่มากไปกว่านั้นคือ เป็น ภาพตัดต่อโป๊เปลือย น ธนกฤต พานิชวิทย์ หรือ ว่าน AF2 เจอพิษภาพตัดต่อ เข้าให้แล้ว  เป็น ภาพตัดต่อโป๊เปลือย  

ในฐานะที่นักเรียนเรียนการตัดภาพกราฟิก คิดเห็นอย่างไรกับเหตุที่เกิดขึ้นแบบนี้ และควรกระทำหรือไม่ แสดงความคิดเห็นอื่นๆ

 

Bookmark and Share

%d bloggers like this: