ข้อสอบ O-NET

ข้อสอบ O-NET

[1] รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ O-Net 2557

สอบ ก.พ. 57 คลิกที่นี่ ! รายละเอียด

[2] [คลังข้อสอบ Onet จากทรูปลูกปัญหา พร้อมเฉลย คลิก ที่นี่]

[3] ฉบับรวมข้อสอบ Onet ปี 2548-2555

[ม.3] กล่าวขานว่าตรงที่สุดปี57 

แก้ไขใหม่แล้วครับ

ตามคำเรียกร้องที่เปิดไม่ได้

1. ข้อสอบ O-NET – ภาษาไทย

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

2. ข้อสอบ O-NET – วิทยาศาสตร์

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

3. ข้อสอบ O-NET – สังคมศึกษา

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

4. ข้อสอบ O-NET – สุขศึกษาฯ

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

5. ข้อสอบ O-NET – ศิลปะ

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

6. ข้อสอบ O-NET – ภาษาอังกฤษ

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

7. ข้อสอบ O-NET – คณิตฯ

[ชุด 1]   [ชุด 2]

8. ข้อสอบ O-NET – การงานฯ

[ชุด 1]   [ชุด 2]

[ม.6] กล่าวขานว่าตรงที่สุดปี57

1. ข้อสอบ O-NET – ภาษาไทย

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

2. ข้อสอบ O-NET – วิทยาศาสตร์

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

3. ข้อสอบ O-NET – สังคมศึกษา

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

4. ข้อสอบ O-NET – สุขศึกษาฯ

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

5. ข้อสอบ O-NET – ศิลปะ

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

6. ข้อสอบ O-NET – ภาษาอังกฤษ

            [ชุด 1]   [ชุด 2]

 

7. ข้อสอบ O-NET – คณิตฯ

[ชุด 1]   [ชุด 2]

8. ข้อสอบ O-NET – การงานฯ

[ชุด 1]   [ชุด 2]

O-net ประถมศึกษาปีที่ 6

[ดาวน์โหลด]


แนวข้อสอบ O-net ม.3 ของ อจท.

[ม.3 ทุกวิชา คลิก ดาวน์โหลด ที่นี่]

แนวข้อสอบ O-net ม.6 ของ อจท.

[ม.6 ทุกวิชา คลิก ดาวน์โหลดที่นี่ิ]

—————————————-

ของปีอื่นๆ ตามด้านล่าง

ข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET 2553 พร้อมเฉลย ข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET 2554 พร้อมเฉลย ข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบ Entrance ปี 2547   Download    มีหลายวิชา เป็น word

นะครับ Credit  MooPoon แห่งเว็บ UniGang.com 

ผู้ลอกเฉลยให้ ฮาฮา  และ  kengdee.com   http://forum.02dual.com   พี่ติวเตอร์ทั้งหลาย

 •  วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2555

วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET การงานอาชีพ ป.6.pdf ดู ดาวน์โหลด

วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ภาษาไทยป.6.pdf ดู ดาวน์โหลด

วิเคราะห์ข้อสอบO-NET ภาษาอังกฤษ ป.6.pdf ดู ดาวน์โหล

วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6.pdf ดู ดาวน์โหล

วิเคราะห์ข้อสอบO-NET สังคมศึกษาป.6.pdf ดู ดาวน์โหล

 •  วิเคราะห์ข้อสอบ O-NETชั้นม.3 ปีการศึกษา2555

  Ċ วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET การงานอาชีพ ม.3.pdf ดู ดาวน์โหล

  วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3.pdf ดู ดาวน์โหล

 • รวมข้อสอบ O-net ระดับ ป.6 ม.3 ม.6 และ ข้อสอบ GAT-PAT พร้อมเฉลย ปรับปรุงใหม่
 • ข้อสอบ O-NET(โอเน็ต) พร้อมเฉลย ป.6 ม.3 ม.6
 • ข้อสอบ GAT PAT พร้อมเฉลย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.thaigoodview.com/node/21777

 • สทศ(NIETS): สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • http://www.02dual.com/

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ป.6

สอบพ.ศ.2552

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ม.6สอบพ.ศ.2552

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

สุขศึกษาฯ/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ เฉลยวิชาสุขศึกษาฯ โดยนักเรียน ม.6

 

เฉลยสุขศึกษา พลศึกษา เฉลยศิลปะ เฉลยการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ม.3

 สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ม.6 สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ

 • เฉลย ปรับปรุงใหม่

เฉลยภาษาไทย เฉลยคณิตศาสตร์ เฉลยสังคมศึกษา

เฉลยวิทยาศาสตร์ เฉลยภาษาอังกฤษ เฉลยสุขศึกษา พลศึกษา

เฉลยศิลปะ เฉลยการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ป.6

สอบพ.ศ.2554

 • ข้อสอบ

ฉบับ 61A หรือ ฉบับ 61B มี 5 วิชา

 • – ภาษาไทย
 • – วิทยาศาสตร์
 • – สุขศึกษาฯ
 • – ศิลปะ
 • – การงานฯ

ฉบับ 62A หรือ ฉบับ 62B มี 3 วิชา

 • – สังคมศึกษาฯ
 • – ภาษาอังกฤษ
 • – คณิตศาสตร์
 • เฉลย ปรับปรุงใหม่

เฉลยภาษาไทย ฉบับ 61A เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 61A

เฉลยสุขศึกษา ฯ 61A เฉลยศิลปะ ฉบับ 61A

เฉลยการงานอาชีพฯ ฉบับ 61A เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ

เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ม.3

 • สอบพ.ศ.2554
 • ข้อสอบ

ฉบับ 91C หรือ ฉบับ 91D มี 5 วิชา

 • – ภาษาไทย
 • – วิทยาศาสตร์
 • – สุขศึกษาฯ
 • – ศิลปะ
 • – การงานฯ

ฉบับ 92C หรือ ฉบับ 92D มี 3 วิชา

 • – สังคมศึกษาฯ
 • – ภาษาอังกฤษ
 • – คณิตศาสตร์
 • เฉลย ปรับปรุงใหม่

เฉลยภาษาไทย ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D

เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D เฉลยสุขศึกษา ฯ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D

เฉลยศิลปะ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D เฉลยการงานอาชีพฯ 91C หรือฉบับ 91D

เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ม.6

 • สอบพ.ศ.2554
 • ข้อสอบ

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ

 • เฉลย กำลังจัดทำ

เฉลยภาษาไทย เฉลยคณิตศาสตร์ เฉลยสังคมศึกษา

เฉลยวิทยาศาสตร์ เฉลยภาษาอังกฤษ เฉลยสุขศึกษา พลศึกษา

About these ads

About ครูปกรณ์กฤช กันทะเลิศ

สื่อการสอน วิชา หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก และการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ การใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้

Posted on กันยายน 19, 2010, in ข้อมูล and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,435 other followers

%d bloggers like this: