Monthly Archives: ธันวาคม 2010

กรอก URL ชื่อเว็บบล็อกของนักเรียน


รอบ 2 กรอกภายใน  16 ม.ค. 54 ให้นักเรียน ม.4 ทุกคน กรอกชื่อเว็บบล็อก email Twitter, Facebook อื่นๆ คลิกที่นี่กรอกข้อมูล กรอกได้ถึงวันที 09/01/54 วันสุดท้าย เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีการทำเว็บ และทำงานส่งครูวันสุดท้ายวันเดียว ครูจะดูจากปฎทินของนักเรียนว่า มีกี่วันที่ ที่สามารถคลิกได้ นั้นหมายความนักเรียนได้เข้ามาทำเว็บวันไหนบ้าง

%d bloggers like this: