Mini Project 1 – (งานกลุ่ม) 20 คะแนน

งานกลุ่มการสร้างเว็บเพจ และการใส่วีดีโอจาก Youtube การทำปก

กล่อง DVD Mini-Project 1 [Download]<====

การแก้ปัญหาอ่านภาษาไทยไม่ได้ นักเรียนอย่าลืมทุกไฟล์ ทุก Folder ห้ามเป็นภาษาไทย ยกเว้นภาษาอังกฤษ และตัวเลข เท่านั้น และอย่าลืมตั้งค่า Page properties ทุกไฟล์ทุกหน้าเป็น UTF-8 ทุกครั้ง มิฉะนั้นจะมีปัญหาไม่แสดงภาษาไทยMini-project-WP

 

About ครูปกรณ์กฤช กันทะเลิศ

สื่อการสอน วิชา หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก และการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ การใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้

Posted on กุมภาพันธ์ 15, 2011, in ข้อมูล. Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: