Author Archives: ครูปกรณ์กฤช กันทะเลิศ

คำถาม สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย


จากการคิดคำถามขึ้นเอง และ ทีเรียบเรียงข้อมูลไว้เพื่อเป็นวิทยาทาน ข้าพเจ้าไม่มีผลประโยชน์กับผู้ใดทั้งสิ้น

โดย ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ email: pakornkrit@phanphit.ac.th

การสัมภาษณ์ไม่ยากอย่างที่คุณคิด ถ้าตื่นเต้น กลัว ไม่มีไหวพริบ ทุกอย่างหมดกัน บางที่ก็ถามสบายๆ ความเป็นอยู่ บางที่ ถามไหวพริบ ความจำ แล้วโชค ชะตา บางที่ให้จำฉลากคำถาม มีสมาธิ ฝึกตั้งคำถาม และตอบคำถามทางบวกแง่ดี


 

##–ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี) ทำแผ่นพับ ดูดีสะดุดตา หรือ แฟ้มสะสมงาน
##–การประกอบคุณความดี ผลงานต่างๆ เกียรติบัตร วุฒิบัตร เด่นๆ
##–บุคลิกภาพด้านต่างๆ ท่วงทีวาจา
##–ปฏิภาณไหวพริบ ตอบให้มั่นใจ ทันที ไม่ชักช้าคิดนานเกิน
##–เจตคติและอุดมการณ์


ถ้าคำถามไหน : ตอบไม่ได้ หรือ เป็นความจำ อย่าเดา หรือตอบมั่ว ถ้าผิดจะคะแนนจะเสียทันที เขาดูไหวพริบเรา

ควรตอบว่า : อภัยครับ/ค่ะ ผม ดิฉัน ไม่ทราบ ไม่มีความรู้เรื่องนี้จริงๆ หรือจำไม่ได้จริงๆครับ ค่ะ  แต่หาก ได้มีโอกาสเป็นครู ผม ดิฉัน คิดว่าตัวเอง จะพัฒนาตนเอง และเรียนรู้ หาประสบการณ์ ให้มากขึ้น เพื่อเป็นครูมืออาชีพในอนาคตต่อไป (ฉุกให้เราคิดว่า เพราะการตอบคำถามนี้ ไม่ได้ใช่ ไม่ใช่เรา ไม่สามารถที่จะเป็นครูที่ดีได้ใช่ไหมครับ ว่าที่ครูผู้ช่วย)

 1. ยกตัวอย่างผลงานของเรา
 2. เด็กโดดรั้่วทำอย่างไร
 3. วันนี้วันอะไร มีความสำคัญอย่างไร
 4. คุณมีคุณสมบัติอะไร มีอะไรดี ที่กรรมการถึงต้องเลือกคุณให้คะแนนคุณคุณ บอกมาๆ
 5. เล่าประวัติส่วนตัว แนะนำตัว (ให้แนะนำ สั้น รวบผลงานคุณสมบัติเด่น ผลงานเราไปเลย)
 6. ทัศนคติของครูคืออะไร และในอนาคตมีทัศนคติที่จะพัฒนานักเรียนอย่างไร
 7. เด็กไม่ตั้งใจเรียน จะแก้ปัญหาอย่างไร
 8. แสดงทัศนคติ ความเป็นครู
 9. ทำไมถึงอย่างเป็นครู
 10. คุณคิดว่า ทำไมเราต้องเลือก คุณมาเป็นครู เพราะอะไร
 11. ถ้าครูในโรงเรียนไม่ถูกกัน เราจะทำอย่างไร
 12. จะสอนเพศศึกษาให้นักเรียนอย่างไร
 13. ผอ.สมัยประถม ชื่ออะไร
 14. เคยสอนพิเศษไหม ถ้ากรรมการจะจ้างสอนพิเศษจะสอนไหม
 15. ถ้าได้เป็นครูจะสอนพิเศษ ไหม
 16. คิดอย่างไรกับอาชีพครูในปัจจุบัน
 17. คิดอย่างไรกับการศึกษาไทยในอดีตและปัจจุบัน
 18. ถ้าเด็กดื้อคุณมีวิธีการสอนอย่างไร
 19. นร.ในอดีตแตกต่างกับ นร.ในปัจจุบันอย่างไร
 20. คุณจะเตรียมนักเรียนเพื่อเข้าสู่ อาเซียน ยังไง
 21. คุณจะสอนนักเรียนให้มีความอดทนและมุ่งมั่นเหมือนคุณยังไง
 22. ข้อสอบยากไหม (ควรใช้สมองตอบให้ดี ถ้าบอกว่าง่าย ให้เหตุผล ยากให้เหตุผล ให้เหตุผลดีๆ
 23. ครูเปรียบเสมือนเรือจ้างให้อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างครูกับคนพายเรือจ้าง.
 24. ถ้าในห้องเรียนมีนักเรียนเก่งอ่อนปะปนกันคุณจะทำยังไง
 25. จะส่งเสริมเด็กในด้านใดบ้าง
 26. ในชีวิตทำความดีอะไรบ้าง
 27. จรรยาบรรณครูมีกี่ข้อ
 28. ถ้าเป็นครูแล้วจะส่งเสริมเด็กในด้านใดบ้าง
 29. มีอุดมคติประจำใจว่าอย่างไรบ้าง
 30. คุณคิดว่าคุณจะสอบขึ้นบัญชีหรือไม่ ครั้งนี้ เพราะ
 31. คิดยังไงบ้างกับการเมืองไทยทุกวันนี้
 32. มีแต่คนเปรียบเสมือนครูคือเรือจ้าง คุณจะเปรียบเหมือนอะไรนอกจาเรือจ้าง เพราะ
 33. รร.ไม่มีอินเทอร์เน็ตทำอย่าไร
 34. ถ้าเด็กติดเกมจะทำอย่างไร
 35. คิดอย่างไรกับทรงผมนักเรียนในปัจจุบัน
 36. เป้าหมายของคุณในอาชีพครู
 37. สิ่งที่คุณภาคภูมิใจคืออะไร
 38. ครูในความหมายคุณคือ
 39. ให้สวดมนต์ แผ่เมตตา
 40. ถ้าให้เลือก ห้องเรียนที่เด็กเก่ง กับ ไม่เก่ง จะเลือกห้องไหน เพราะอะไร
 41. ถ้าท่านเจอ ผอ. ที่ทัศนคติความคิดต่าง กับ คุณ เขากับคุณไม่ได้ จะทำอย่างไร
 42. คุณได้กระทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมในด้านใดบ้าง
 43. สิ่งที่คุณควรกระทำมากที่สุดเมือถึงวันครบรอบวันเกิดของคุณ
 44. ขณะที่คุณกำลังสอน นักเรียนกลุ่มหนึ่งไม่สนใจเรียน หันหน้าหันหลังพูดคุยกัน คุณจะทำอย่างไร
 45. ถ้าคุณได้รับมอบหมายเป็นครูประจำชั้นอนุบาลวันเปิดเรียนวันแรกนักเรียนร้องไห้เสียงดัง วิ่งตามแม่ที่มาส่งที่โรงเรียน คุณมีวิธีจัดการกับนักเรียนอย่างไร
 46. คุณสอนอย่างไร เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน
 47. จะทำอย่างไรให้นักเรียน อ่านออก เขียนได้
 48. เมื่อคุณถูก ผอ.ตำหนิ คุณจะทำอย่างไร
 49. คุณไม่ได้ทำผิด แต่ ผู้บังคับบัญชา หาว่าคุณผิด คุณจะจัดการปัญหานี้อย่างไร
 50. นักเรีนพฤติก้าวร้าย ไม่เครารพเรา เราจะทำอย่างไร
 51. การสอบครั้งนี้คุณไม่ได้ขึ้นบัญชี คุณจะเสียใจหรือไม่อย่างไร ให้เหตุผล
 52. คุณได้รับมอบหมายงาน ให้ทำงานที่ไม่ถนัด และไม่ชอบ ไม่เคยทำมาเกิด คุณจะจัดการอย่าง
 53. คุณต้องทำงานร่วมกับครูอีกคนที่คุณไม่ชอบ คุณจะทำอย่างไร
 54. วาดภาพ ครูในจินตนการ และบรรยายภาพ
 55. ถ้าได้บรรจุ เป็นครูดอย กันดาร อยู่คนเดียว จะไปหรือไม่
 56. ถ้าเลือก ระหว่าง โรงเรียนบนดอย กับ รร.พื้นราบ จะเลือก รร.ไหน
 57. คุณได้รับคัดเลือก มี สองคน คุณคนแรกที่ได้รับเลือก รร. มีสอง โรงเรียน รร.ดอย กับ พื้นราบ และมีหญิงท้องแก่ ได้รับบรรจุครั้งนี้ด้วย เขาขอร้อง ให้คุณไป รร.บนดอย คุณจะทำอย่างไร
 58. คุณมีจุดเด่น หรือ ด้อย อะไรบ้า่ง
 59. ถ้าขอพรได้สามประการ คุณจะขออะไรบ้าง
 60. ถ้าคุณได้บรรจุเป็นครู คุณเริ่มสิ่งใดอันใดดับแรกใน รร. ของคุณ

คำนวณเงินตกเบิก 4%


โปรแกรมคำนวณเงินตกเบิก %

คลิกที่นี่

เทคนิคการอ่านหนังสือ


ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,560 other followers

%d bloggers like this: