[0-ร-ซ้ำ]


แก้ 0  ร มส เรียนซ้ำ ด่วน

ความพยามครั้งที่ 100 ดีกว่าคิดท้อถอยก่อนที่จะทำ

ทำแล้วเสียใจยังดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำ

กำหนดส่งงานทุกชิ้นทันทีที่ทำเสร็จ

ส่งวันไหนจะแก้ไขเกรดให้วันนั้นส่งให้เร็วที่สุด

ภาคเรียนที่ 1

วิชาหลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก 31241

  – [โจทย์คำสั่งงาน]

คลิกดูที่นี่ รายชื่อ นักเรียน และงานที่ค้าง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (พ.ค.-30 ก.ย.57

ภาคเรียนที่ 2    

วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ ง31221

  1. ให้คัดไฟล์ต่อไปนี้ ส่งในกระดาษตีเส้น A4 ด้วยลายมือตัวเองเท่านั้น มีการตรวจสอบลายมือเวลาส่งงาน
  2. – http://www.phanphit.ac.th/it/file/  ไฟล์ Retest 1-3 สามไฟล์ทุกหน้าสไลด์ห้ามย่อ
  3. สร้างเว็บด้วย Webpage Maker  เรื่อง เทคโนโลยีสมัยใหม่

เข้าเว็บไซต์ครู http://www.pakornkrit.comหรือ pakornkrits.wordpress.com ด้านล่าง ทำตามนั้น งานเดี่ยวเท่านั้นส่งงานพร้อมเอกสารใบเรียนซ้ำ ส่งครู พร้อมเขียนชื่อเว็บ และแผ่นส่งครูเท่านั้นตอนที่ครูอยู่

  – MiniProject 1 

กำหนดส่งงานทุกชิ้นทันทีที่ทำเสร็จ

ก่อนสิ้นภาคเรียนนี้ ในคำสั่งเขียนกำหนดส่งไว้ไม่ต้องสนใจ

ส่งวันไหนจะแก้ไขเกรดให้วันนั้นส่งให้เร็วที่สุด

คนที่ได้รับการศึกษาควรเป็นผู้ที่สนใจในด้านความงอกงามของสติปัญญาในทุก ๆ ทาง 
(ส.ศิวรักษ์) 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: