คลังเก็บบล็อก

Photoshop


วิธีสร้างหัวเว็บบล็อก


สามารถใส่ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว แนะให้สร้างใน Program Adobe Photoshop หรือ Adobe Image Ready ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเว็บบล็อก  ดาวน์โหลด

ถ้าโลกนี้ไม่มีกราฟิก จะเิกิดอะไรขึ้น ?


การสร้างและการจัดการกับภาพกราฟฟิกโดยใช้ คอมพิวเตอร์ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้ ภาพกราฟฟิกกับงานสื่อสิ่งพิมพ์ ในหลาย ๆ ประการ และสิ่งสําคัญที่จะทําให้การประยุกต์ ใช้ งานคอมพิวเตอร์ กราฟฟิก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จะต้องมีความเข้าใจกับ


Read the rest of this entry

%d bloggers like this: