คลังเก็บบล็อก

Mini-Project 1 สร้างเว็บบล็อก WordPress


คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด คำสั่ง โจทย์

กำหนดส่งวันที่ 6 ม.ค. 55 [ปีหน้าครับ]

งานคู่ Animation (ห้อง 4/1-4/5)


ให้นักเรียนจับคู่ 2 คน หรือทำเดี่ยว ถ้ามันเศษในห้อง ห้ามเกิน 3 คน ได้เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ทำเป็นภาพเคลื่อนสั้นอะไรก็ได้อย่างน้อย 15 เฟรม ใช้ Adobe Image Ready เท่านั้น ส่งเป็นไฟล์ Flash swf บันทึกเป็นชื่อ-สกุล ห้องของนักเรียน 2 คน ห้อง

1. โดยในภาพเคลื่อนก่อนเฟรมสุดท้าย ต้องแสดง ชื่อ สกุล ห้อง เลขที่ เมล์ twitter facebook

2.  เฟรมสุดท้ายให้แสดงชื่อรายวิชา หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก และครูผู้สอน

3. ส่งที่  http://www.phanphit.ac.th/it/ หรือส่งที่ เมนูส่งงานของเว็บนี้ กำหนดส่งวันที่ 14 ก.ย. 2553 วันสุดท้าย

4. ตัวอย่างงานของรุ่นพี่ สามารถดูได้ที่ http://www.phanphit.ac.th/it/pkk/exam/

Bookmark and Share

%d bloggers like this: