คลังเก็บบล็อก

การแทรกเลขหน้า MS-Word 2007 แบบมืออาชีพ ระดับเทพ


การแทรกเลขหน้าแบบมีสารบัญ คำนำ เช่น 3 หน้าแรกไม่มีหน้า หน้าที่ 4 เป็น หน้า 1 เป็นต้น

การแทรกเลขหน้าในเอกสารวิชาการ การแทรกเลขหน้าวิทยานิพนธ์

%d bloggers like this: