คลังเก็บบล็อก

Mini-Project 1 สร้างเว็บบล็อก WordPress


คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด คำสั่ง โจทย์

กำหนดส่งวันที่ 6 ม.ค. 55 [ปีหน้าครับ]

งาน Mini Project รูปอัดของนักเรียน 4/1-4/10


    4/1-4/10 รูปอัดของตัวเอง Mini Project

รูปลักษณ์ของนักเรียน ทำให้ตัวเองดูดีที่สุด พร้อมอัดรูปส่ง

ให้นักเรียนแต่งภาพของนักเรียนในรูปลักษณ์ใหม่ โดยมีข้อกำหนดดังนี้

1. เปลี่ยนภาพพื้นหลังจากจากรูปเดิม ให้อิสระในการทำอย่างเต็มที่ทำอะไรก็ได้

2. ปรับแสง ภาพสี

3. การใส่ตัวอักษร ข้อความให้นักเรียนกำหนดข้อความเอง

4. ใช้ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดประยุกต์ใช้

5. ใช้เทคพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติมจากการค้นคว้า ในอินเทอร์เน็ต หนังสือ ฯลฯ 

6. ตัวอย่าง เช่น ปกหนังสือ ปกซีดี โปสการ์ด การ์ดต่างๆ โปสเตอร์หนัง ฯลฯ

7. ดูตัวอย่างผลงานที่รูปครู

8. กำหนดส่งวันสุดท้ายก่อนสอบปลายภาค อัดภาพขนาด 4″x6″ นิ้ว ส่งโต๊ะครู  พิมพ์ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง ที่รูปที่อัดมาด้วย กำหนด Resolution เวลาสร้างเอกสารใหม่ ของภาพที่ 300 เป็นอย่างต่ำ

10.ไฟลรูปต้นฉบับที่แต่งภาพขนาด 1024 x 768 Pixle  ไฟล์ jpg ส่งที่ http://www.phanphit.ac.th/it/ หรือเมนูส่งงานด้านบน   วันสุดท้าย 24 ก.ย.53

คลิกที่รูปเพื่อดูอย่างชิ้นงาน

%d bloggers like this: