คลังเก็บบล็อก

Photoshop


ปรับแต่งภาพ หน้าเรียวสวย


วิธีสร้างหัวเว็บบล็อก


สามารถใส่ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว แนะให้สร้างใน Program Adobe Photoshop หรือ Adobe Image Ready ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเว็บบล็อก  ดาวน์โหลด

%d bloggers like this: