คลังเก็บบล็อก

Mini-Project 1 สร้างเว็บบล็อก WordPress


คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด คำสั่ง โจทย์

กำหนดส่งวันที่ 6 ม.ค. 55 [ปีหน้าครับ]

วิธีสร้างหัวเว็บบล็อก


สามารถใส่ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว แนะให้สร้างใน Program Adobe Photoshop หรือ Adobe Image Ready ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเว็บบล็อก  ดาวน์โหลด

%d bloggers like this: