คลังเก็บบล็อก

ข้อสอบ O-NET


ข้อสอบ O-NET

ข้อสอบ O-Net ม.3 – ม.ุ6

ปีการศึกษา 2558

[พร้อมเฉลย 5 วิชา ล่าสุด] 

ข้อสอบ o-net ปี 58

[1] รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ O-Net 2557

สอบ ก.พ. 57 คลิกที่นี่ ! รายละเอียด

[2] [คลังข้อสอบ Onet จากทรูปลูกปัญหา พร้อมเฉลย คลิก ที่นี่]

[3] ฉบับรวมข้อสอบ Onet ปี 2548-2555

[ม.3] กล่าวขานว่าตรงที่สุดปี57 

แก้ไขใหม่แล้วครับ

ตามคำเรียกร้องที่เปิดไม่ได้

1. ข้อสอบ O-NET – ภาษาไทย

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

2. ข้อสอบ O-NET – วิทยาศาสตร์

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

3. ข้อสอบ O-NET – สังคมศึกษา

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

4. ข้อสอบ O-NET – สุขศึกษาฯ

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

5. ข้อสอบ O-NET – ศิลปะ

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

6. ข้อสอบ O-NET – ภาษาอังกฤษ

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

7. ข้อสอบ O-NET – คณิตฯ

[ชุด 1]   [ชุด 2]

8. ข้อสอบ O-NET – การงานฯ

[ชุด 1]   [ชุด 2]

[ม.6] กล่าวขานว่าตรงที่สุดปี57

1. ข้อสอบ O-NET – ภาษาไทย

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

2. ข้อสอบ O-NET – วิทยาศาสตร์

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

3. ข้อสอบ O-NET – สังคมศึกษา

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

4. ข้อสอบ O-NET – สุขศึกษาฯ

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

5. ข้อสอบ O-NET – ศิลปะ

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

6. ข้อสอบ O-NET – ภาษาอังกฤษ

            [ชุด 1]   [ชุด 2]

 

7. ข้อสอบ O-NET – คณิตฯ

[ชุด 1]   [ชุด 2]

8. ข้อสอบ O-NET – การงานฯ

[ชุด 1]   [ชุด 2]

O-net ประถมศึกษาปีที่ 6

[ดาวน์โหลด]


แนวข้อสอบ O-net ม.3 ของ อจท.

[ม.3 ทุกวิชา คลิก ดาวน์โหลด ที่นี่]

แนวข้อสอบ O-net ม.6 ของ อจท.

[ม.6 ทุกวิชา คลิก ดาวน์โหลดที่นี่ิ]

—————————————-

รวมข้อสอบ+แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย o-net ม.6, ม.3 และ ป.6

o-net ของ ม.6
ข้อสอบพร้อมเฉลย o-net ม.6 ปี การศึกษา 48, 49, 50, 51, 52 ,53 มีเฉลยละเอียด
-แนวข้อสอบ o-net ม.6 อื่นๆ

o-net ของ ม.3
-ข้อสอบพร้อมเฉลย o-net ม.3 ปี การศึกษา 51, 52 ,53 มีเฉลยละเอียด
-แนวข้อสอบ o-net ม.3 อื่นๆ

o-net ของ ป.6
-ข้อสอบพร้อมเฉลย o-net ป.6 ปี การศึกษา 50, 51, 52 ,53 มีเฉลยละเอียด
-แนวข้อสอบ o-net ป.6 อื่นๆ
ที่มา: https://www.02dual.com/admission_news/453/

ของปีอื่นๆ ตามด้านล่าง

ข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET 2553 พร้อมเฉลย ข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET 2554 พร้อมเฉลย ข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบ Entrance ปี 2547   Download    มีหลายวิชา เป็น word

นะครับ Credit  MooPoon แห่งเว็บ UniGang.com 

ผู้ลอกเฉลยให้ ฮาฮา  และ  kengdee.com   http://forum.02dual.com   พี่ติวเตอร์ทั้งหลาย

 •  วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2555

วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET การงานอาชีพ ป.6.pdf ดู ดาวน์โหลด

วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ภาษาไทยป.6.pdf ดู ดาวน์โหลด

วิเคราะห์ข้อสอบO-NET ภาษาอังกฤษ ป.6.pdf ดู ดาวน์โหล

วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6.pdf ดู ดาวน์โหล

วิเคราะห์ข้อสอบO-NET สังคมศึกษาป.6.pdf ดู ดาวน์โหล

 •  วิเคราะห์ข้อสอบ O-NETชั้นม.3 ปีการศึกษา2555

  Ċ วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET การงานอาชีพ ม.3.pdf ดู ดาวน์โหล

  วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3.pdf ดู ดาวน์โหล

 • รวมข้อสอบ O-net ระดับ ป.6 ม.3 ม.6 และ ข้อสอบ GAT-PAT พร้อมเฉลย ปรับปรุงใหม่
 • ข้อสอบ O-NET(โอเน็ต) พร้อมเฉลย ป.6 ม.3 ม.6
 • ข้อสอบ GAT PAT พร้อมเฉลย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.thaigoodview.com/node/21777

 • สทศ(NIETS): สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • http://www.02dual.com/

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ป.6

สอบพ.ศ.2552

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ม.6สอบพ.ศ.2552

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

สุขศึกษาฯ/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ เฉลยวิชาสุขศึกษาฯ โดยนักเรียน ม.6

 

เฉลยสุขศึกษา พลศึกษา เฉลยศิลปะ เฉลยการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ม.3

 สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ม.6 สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ

 • เฉลย ปรับปรุงใหม่

เฉลยภาษาไทย เฉลยคณิตศาสตร์ เฉลยสังคมศึกษา

เฉลยวิทยาศาสตร์ เฉลยภาษาอังกฤษ เฉลยสุขศึกษา พลศึกษา

เฉลยศิลปะ เฉลยการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ป.6

สอบพ.ศ.2554

 • ข้อสอบ

ฉบับ 61A หรือ ฉบับ 61B มี 5 วิชา

 • – ภาษาไทย
 • – วิทยาศาสตร์
 • – สุขศึกษาฯ
 • – ศิลปะ
 • – การงานฯ

ฉบับ 62A หรือ ฉบับ 62B มี 3 วิชา

 • – สังคมศึกษาฯ
 • – ภาษาอังกฤษ
 • – คณิตศาสตร์
 • เฉลย ปรับปรุงใหม่

เฉลยภาษาไทย ฉบับ 61A เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 61A

เฉลยสุขศึกษา ฯ 61A เฉลยศิลปะ ฉบับ 61A

เฉลยการงานอาชีพฯ ฉบับ 61A เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ

เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ม.3

 • สอบพ.ศ.2554
 • ข้อสอบ

ฉบับ 91C หรือ ฉบับ 91D มี 5 วิชา

 • – ภาษาไทย
 • – วิทยาศาสตร์
 • – สุขศึกษาฯ
 • – ศิลปะ
 • – การงานฯ

ฉบับ 92C หรือ ฉบับ 92D มี 3 วิชา

 • – สังคมศึกษาฯ
 • – ภาษาอังกฤษ
 • – คณิตศาสตร์
 • เฉลย ปรับปรุงใหม่

เฉลยภาษาไทย ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D

เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D เฉลยสุขศึกษา ฯ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D

เฉลยศิลปะ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D เฉลยการงานอาชีพฯ 91C หรือฉบับ 91D

เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ม.6

 • สอบพ.ศ.2554
 • ข้อสอบ

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ

 • เฉลย กำลังจัดทำ

เฉลยภาษาไทย เฉลยคณิตศาสตร์ เฉลยสังคมศึกษา

เฉลยวิทยาศาสตร์ เฉลยภาษาอังกฤษ เฉลยสุขศึกษา พลศึกษา

%d bloggers like this: